MAPA

Mapa stanowisk łowiska Jeziory Wielkie *

* Mapa stanowisk ze względu na rozmiar pliku nie będzie wyświetlać się poprawnie w aplikacjach mobilnych. W takim przypadku prosimy skorzystać z bezpośredniego linku do mapy: https://www.jeziory.pl/wp-content/uploads/2020/08/mapa1-1.jpg

Prosimy zapoznać się z mapą stanowisk i jej opisem, stanowiącą integralną cześć regulaminu łowiska. Szczególną uwagę należy zwrócić na stanowiska zlokalizowane na terenach leśnych oraz miejsca postoju pojazdów, w których należy pozostawiać pojazdy na czas wędkowania. W związku z wieloma pytaniami informujemy, że na Cyplu na jedno stanowisko przypada jedno miejsce parkingowe, w miejscu oznaczonym na mapie gwiazdką. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami oznaczonymi na mapie i większej liczby pojazdów jest zabronione przez Nadleśnictwo Babki.