REGULAMIN ŁOWISKA

Regulamin łowiska Jeziory Wielkie

 1. Na łowisku specjalnym Jeziory Wielkie obowiązuje całkowity zakaz zabijania i zabierania jakiejkolwiek złowionej ryby z gatunku karp i amur.
 2. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz przetrzymywania karpi i amurów w workach karpiowych. Złowione ryby po zważeniu i ewentualnym zrobieniu pamiątkowych zdjęć natychmiast muszą zostać wypuszczone.
 3. Na łowisku obowiązuje górny wymiar sandacza i szczupaka – 80 cm. Ryby z tych gatunków przekraczające 80 cm. należy bezwzględnie wypuścić.
 4. Inne gatunki ryb złowione na łowisku można zabierać, jednakże ilość ( limit ) tych ryb nie może być wyższy niż określony w regulaminie sportowego połowu ryb.
 5. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz wędkowania ze środków pływających takich jak łodzie i pontony. Nie dotyczy to wywożenia zestawów karpiowych, sondowania dna, zanęcania łowiska i holowania złowionych ryb.
 6. Dopuszcza się używanie łodzi i pontonów do transportu na stanowiska bez dojazdu.
 7. Używanie środka pływającego od zmierzchu do świtu wymaga jednej latarki na środku pływającym i kamizelek ratunkowych lub asekuracyjnych z atestem dla każdej osoby znajdującej się na wodzie.
 8. Zabrania się używania środków pływających pod wpływem alkoholu o każdej porze.
 9. W czasie łowienia karpi na stanowisku musi znajdować się kołyska karpiowa i podbierak karpiowy. Dopuszcza się również maty pompowane. Inne maty są zabronione.
 10. Wędkowanie odbywać się może tylko na dwie wędki z brzegu i zestawy z jednym hakiem.
 11. Do łowienia karpi i amurów dopuszcza się używanie jedynie haczyków bezzadziorowych lub z mikrozadziorem ( dopuszcza się haczyki typowe ze zgniecionym zadziorem ).
 12. Każdej rybie z gatunku karp i amur przed wypuszczeniem musi zostać zdezynfekowana rana po wyjęciu haczyka oraz ewentualne otarcia.
 13. Wędkowanie może odbywać się całą dobę na wszystkich stanowiskach.
 14. Wędkowanie na spinning na obszarze całego jeziora jest zabronione.
 15. Połów drapieżników może odbywać się jedynie metodą gruntową z hakiem pojedyńczym z brzegu, bez możliwości wywożenia przynęt.
 16. Gospodarstwo Rybackie Miłosław i zarządca łowiska nie odpowiadają za pozostawione w miejscach niedozwolonych pojazdy, oraz nie pośredniczy w uzgodnieniach dopuszczających ich parkowanie na terenach prywatnych.
 17. Na łowisku obowiązuje rezerwacja stanowisk.
 18. Wędkarze nie łowiący karpi mogą zająć każde stanowisko bez zgłaszania rezerwacji, lecz w chwili przyjazdu wędkarzy z rezerwacją, muszą to stanowisko opuścić.
 19. Dopuszcza się wędkowanie na całym obszarze łowiska Jeziory Wielkie w miejscach innych niż wyznaczone, tylko w taki sposób, który nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne.
 20. Każdy wędkujący zobowiązany jest do posiadania własnego worka na śmieci i zabrania go po zakończeniu łowienia oraz zachowania porządku i nie zaśmiecania łowiska.
 21. Na terenach leśnych w przypadku stwierdzenia wykroczeń lub naruszeń zasad ochrony przyrody, należy powiadomić Nadleśnctwo Babki.
 22. Na terenach nie należących do lasów państwowych w przypadku stwierdzenia wykroczeń należy powiadomić policję państwową.
 23. W przypadku podejrzenia możliwości kłusownictwa lub złamania regulminu sportowego połowu ryb, należy powiadomć państwową straż rybacką.
 24. Wędkujący w nocy na terenie całego łowiska powinni oznakować miejsce swego pobytu urządzeniem emitującym światło tak, aby było widoczne z wody.
 25. Łowisko udostępnia się do wędkowania w okresie od 01 kwietnia do 31 października.
 26. W miesiącach lipiec i sierpień stanowisko Mała Zatoka nie będzie udostępniane do wędkowania, ze względu na rolę kąpieliska dla okolicznych mieszkańców.
 27. Dostępne są zezwolenia dobowe, tygodniowe, miesięczne, trzymiesięczne i roczne : https://www.jeziory.pl/opis-i-cennik/
 28. Przy wędkowaniu poniżej 7 dni dostępne są dwa rodzaje zezwoleń dobowych :
  1. Typu A – od 00:00 do 24:00 tego samego dnia ( tzw. dzienne )
  2. Typu B – od 12:00 do 12:00 dnia następnego ( tzw. nocne )
 29. Ilość wystawianych zezwoleń może być czasowo ograniczona.
 30. Wykupujący zezwolenia są zobowiązani posiadać kartę wędkarską i przyjmują regulamin łowiska bez zastrzeżeń oraz poddają się jego rygorowi pod karą unieważnienia zezwolenia i zakazem wędkowania w przyszłości.
 31. Wszelkie sprawy nieujęte w tym regulaminie należy konsultować z zarządcą łowiska.
 32. Zarządca łowiska – sprzedaż zezwoleń, rezerwacje, uzgodnienia i dodatkowe informacje: https://www.jeziory.pl/kontakt/
 33. Informujemy, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu wprowadził w 2023 roku ograniczenia stosowania zanęt spożywczych podczas połowu ryb na wodach obwodów rybackich w regionie wodnym Warty do ilości 1 kg zanęty na wędkarza na dobę, a w okresie od 15 czerwca do 15 września całkowity zakaz stosowania zanęty za wyjątkiem zgłoszonych do PGW WP zawodów wędkarskich, gdzie dopuszcza się ilość 1 kg zanęty na wędkarza na dobę. Zgodne z informacją PGW Wody Polskie w Poznaniu jako zanęty spożywcze można uznać wszelkie produkty spożywcze służące wabieniu ryb i utrzymaniu ich w łowisku, m. in. mieszanki sypkie, ziarna zbóż i wszelkie produkty zbożowe, kukurydza, groch, kasze, kulki proteinowe, pellet itp.

Zasady obowiązujące na terenach lasów państwowych wokół jeziora Jeziory Wielkie, wprowadzone przez Nadleśnictwo Babki.
Nadleśnictwo Babki umożliwia osobom uprawiającym amatorski połów ryb na jeziorze Jeziory Wielkie korzystanie z dróg leśnych oraz z nieoznakowanych miejsc postojowych na terenach leśnych, zaznaczonych na mapie łowiska, na następujących zasadach:
1. Korzystanie z miejsc postojowych nie może powodować utrudnień w prowadzonej przez Nadleśnictwo gospodarce leśnej.
2. Korzystanie z miejsc postojowych jest niedozwolone w razie wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu, np. z powodu dużego zagrożenia pożarowego.
3. Korzystający z miejsc postojowych nie mogą niszczyć drzew, krzewów i runa leśnego.
4. Na każde z wyznaczonych miejsc postojowych może w danym czasie wjechać i parkować jeden samochód ( miejsca postojowe i ilość pojazdów na każdym miejscu zaznaczono na mapie stanowisk ).
5. Na wyznaczone miejsca postojowe nie można wjeżdżać kamperami lub samochodami z doczepionymi przyczepami kempingowymi albo przyczepkami.
6. Każdy nocny pobyt w lesie w celu wędkowania należy zgłosić mailowo na adres babki@poznan.lasy.gov.pl nie później niż do godz. 14:00 dnia rozpoczęcia pobytu.
7. Poza pobytem w celach wędkarskich nie zezwala się na nocleg w lesie.
8. Używanie otwartego ognia w lesie jest bezwzględnie zabronione, a rozpalanie ognisk jest możliwe jedynie w miejscach do tego wyznaczonych przez Nadleśnictwo.
9. Należy utrzymywać ład i porządek na udostępnionym terenie oraz w bezpośrednim sąsiedztwie – wytworzone odpady należy zabrać z lasu.
10. Nie dopuszcza się na wyznaczonych miejscach składowania odpadów, a w szczególności nie należy pozostawiać w lesie resztek jedzenia.
11. Załatwiając potrzeby fizjologiczne, należy zatrzeć po sobie ślady.
12. Należy ograniczyć używanie środków higieny osobistej ingerujących w środowisko naturalne np. chusteczek nawilżanych.
13. Psy należy trzymać cały czas na smyczy.
14. Należy zachowywać dystans do dzikich zwierząt, nie wolno próbować ich wabić ani dokarmiać.
15. Przez cały czas przebywania w lesie należy zachować ciszę, w szczególności niedozwolone jest używanie odtwarzaczy muzyki, aparatów radiowych.
16. Nie wolno budować pomostów lub innych konstrukcji zakotwiczonych w gruncie leśnym.
17. Należy stosować się do poleceń i zarządzeń porządkowych Służby Leśnej w granicach obowiązujących przepisów prawa.
18. Nadleśnictwo Babki nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków losowych, m.in. takich jak: posucha, powódź, grad, pożar oraz szkód wyrządzonych przez zwierzynę, od wywrotów i wiatrołomów.