Śmieci i ogniska

Śmieci i ogniska

Śmieci i rozpalanie ognisk

Każdy wędkujący i przebywający na terenach wokół łowiska jest bezwzględnie zobowiązany do zachowania czystości i porządku. Wszystkie śmieci muszą zostać zabrane ze stanowiska i każdy wędkujący jest zobowiązany do posiadania odpowiedniej ilości worków na śmieci. Zabrania się zakopywania śmieci na stanowiskach lub w głębi lasu. Po załatwieniu potrzeb fizjologicznych należy nieczystość bezwzględnie zakopać. W przypadku pozostawienia śmieci na stanowisku, osoby takie obciążone zostaną mandatem lub kosztami sprzątania lub nie wykupią ponownie zezwolenia.

Informujemy również, że na terenach leśnych obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia. Ze względu na często kontrole organów porządkowych, używanie otwartego ognia może nieść za sobą odpowiedzialność mandatową.