Dojazd do stanowisk

Dojazd do stanowisk

Dojazd do stanowisk drogami leśnymi

Nadleśnictwo Babki zezwala osobom posiadającym aktualne zezwolenie uprawniające do amatorskiego połów ryb na łowisku Jeziory Wielkie, na korzystanie z dróg leśnych prowadzących do łowiska oraz z nieoznakowanych miejsc postojowych, które zostały zaznaczone na mapie łowiska. Zasady korzystania z dróg dojazdowych i miejsc postoju na terenach leśnych określone przez Nadleśnictwa Babki zostały ujęte w regulaminie, do którego przestrzegania są zobowiązani wszyscy wykupujący zezwolenie. Przez cały czas przebywania na terenach leśnych należy pamiętać o zachowaniu ciszy, w szczególności niedozwolone jest głośne używanie odtwarzaczy muzyki, aparatów radiowych itp.

Link do mapy stanowisk : https://www.jeziory.pl/mapa/